Ktoś patrzy

Ta kolekcja wzięła początek od obrazu pt. "Ktoś patrzy"